บ้านกระดังงา – การะเวก

บ้านพักสำหรับ พักหลังละ 8 ท่าน