บ้าน ดอกพุด – ดอกแก้ว

บ้านพักสำหรับ 3 ท่าน ราคาวันธรรมดา 2,000 บาท วันหยุด 2,300 บาท