บ้าน สนเงิน สนทอง

บ้านพักสำหรับ 12 ท่าน เหมาะสำหรับผู้ที่เดินทางเป็นหมู่คณะ