บ้าน โสมนัส

บ้านไม้ยกพื้นแบบมีใต้ถุน 1 ห้องนอน พัก 2 ท่าน พร้อมระเบียงชมวิวส่วนตัว